Formularz deklaracji NFZ

Pobierz formularz ze strony NFZ

Oświadczenie o dostępie do dokumentacji

Informujemy iż jednym z Państwa praw określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest prawo do złożenia:

  • oświadczenia o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;
  • oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;

Złożone przez Państwa oświadczenia załączone zostaną do Państwa dokumentacji medycznej lub umieszczone bezpośrednio w niej. Wzory stosownych oświadczeń do pobrania zamieszczamy poniżej.

Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia
Oświadczenie o upoważnieniu do uzyskiwania dokumentacji

© 2018 NZOZ Śródmieście 3. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt strony www