Lekarz POZ wystawia skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012r. poz.14)

W przypadku dorosłych zalecana jest częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy (par.2 ust.1 pkt 2 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową ) .

Wystawione skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy składać lub przesyłać na adres Delegatury w Radomiu :

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

Delegatura w Radomiu

Ul. Piastowska 4 26 – 617 Radom

 

W dalszym ciągu zachowana została możliwość składania skierowań w siedzibie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Warszawie ul. Chałubińskiego 8 ; 00-613 Warszawa .

 

 

© 2018 NZOZ Śródmieście 3. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt strony www